Month: December 2018

Untold Accounts: Arpie Balian

Arpie Balian was the Chairperson of the Central Executive Board of the Armenian Relief Society, when the earthquake struck Armenia. Here is her story.  Thirty Years Later That is how I titled this series of short stories that depict the untold accounts of the emergency assistance rendered by the Armenian Relief Society, Inc. (ARS) to […]

Read More >>

Բացում Հոգեբանական Կեդրոնի Կումայրիի Մէջ

Բացում Հոգեբանական Կեդրոնի Կումայրիի Մէջ Դոկտ. Մելինէ Գարագաշեան Մայիս 25, 1992-ին Կումայրիի մէջ, բացումը կատարուեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Երկրաշարժի Օգնութեան Ֆոնտին հովանաւորած՝ Հոգեբուժական Մասնաճիւղի Քլինիքին: Քլինիքի կառուցումը մէկ տարուայ աշխատանք էր, որ կատարուեցաւ դժուարին պայմաններու տակ, նկատի ունենալով շինարարութեան անհամար արգելքները աղէտեալ գօտիին մէջ: Վայրը տրամադրուած էր ՀՕՄին քաղաքապետութեան կողմէ: Հարիւր յիսունէ […]

Read More >>

30 Years After

The following statement was issued by the Armenian Relief Society for the 30th Anniversary of the Spitak Earthquake. Thirty Years After  After the devastating Spitak earthquake — that marked the closure of 20th century’s dark list of countless catastrophes – the following three troubled decades left behind a violent legacy of epochal confrontations, armed clashes, […]

Read More >>

ARS Activities: Europe & Middle East Chapters

Below is a report of activities of the Armenian Relief Society chapters from Europe and the Middle East between 1988-1992 for the Spitak Earthquake Relief. EUROPE Blue Cross of France The Blue Cross of France was able to raise 19,419,719 francs ($3,233,286 USD) and received 5 million francs ($833,333 USD) worth of equipment. Aside from […]

Read More >>

ARS Earthquake Activities: ARS Eastern USA, Canada, South America & Australia

Below is a report of activities of the Armenian Relief Society between 1988-1992 for the Spitak Earthquake Relief in the Eastern USA, Canada, South America, and Australia.  ARS of North America  According to an article published by the Armenian Weekly, on December 24, 1988, just three weeks after the Earthquake, the ARS of North America […]

Read More >>

ARS Western USA Earthquake Relief Efforts

ARS Western USA 30 years ago on this day (December 4, 1988),  the ARS-WUSA opened the doors of the Nazigian Center in Glendale, California. It was a one story structure to bring together the administrative functions of the ARS Regional and to serve the community’s social service needs. Three days later, on December 7, as […]

Read More >>

Earthquake Relief Report: ARS Central Executive Board

Earthquake Relief Report: Armenian Relief Society’s Central Executive Board This report highlights the work of the Armenian Relief Society’s Central Executive Board as reported in the 1992 “Hye Sird” Issue No. 151. As soon as the news was received that an earthquake had struck Armenia, the ARS had set its network of relief efforts in […]

Read More >>

ARS Appoints New UN Coordinators

ARS Appoints New UN Coordinators The Armenian Relief Society (ARS), Inc. announced the appointment of Ms. Christina Mehranbod as Coordinator of the ARS activities at the United Nations (UN) and of Ms. Maral Tutunjian as the ARS UN Assistant Coordinator. Mehranbod and Tutunjian will be based in New York City, representing the ARS at the […]

Read More >>