Month: December 2018

ARS Michael Aram Plates

“There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children,” said Nelson Mandela, one of our world’s great leaders and visionaries. Mandela knew that by investing in children, we are investing in our collective future.  We couldn’t agree more!  That’s why through various projects, the Armenian […]

Read More >>

Untold Accounts: Arpie Balian

Untold Accounts: Thirty Years Later That is how I titled this series of short stories that depict the untold accounts of the emergency assistance rendered by the Armenian Relief Society, Inc. (ARS) to the victims of the devastating earthquake that shook the North of Armenia on December 7, 1988.  Thirty years have passed, but I […]

Read More >>

Բացում Հոգեբանական Կեդրոնի Կումայրիի Մէջ

Դոկտ. Մելինէ Գարագաշեան Մայիս 25-ին Կումայրիի մէջ, բացումը կատարուեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Երկրաշարժի Օգնութեան Ֆոնտին հովանաւորած՝ Հոգեբուժական Մասնաճիւղի Քլինիքին: Քլինիքի կառուցումը մէկ տարուայ աշխատանք էր, որ կատարուեցաւ դժուարին պայմաններու տակ, նկատի ունենալով շինարարութեան անհամար արգելքները աղէտեալ գօտիին մէջ: Վայրը տրամադրուած էր ՀՕՄին քաղաքապետութեան կողմէ: Հարիւր յիսունէ աւելի հիւրերը ներկայացուցիչներ էին քաղաքական, առողջապահական […]

Read More >>

Thirty Years After

After the devastating Spitak earthquake — that marked the closure of 20th century’s dark list of countless catastrophes – the following three troubled decades left behind a violent legacy of epochal confrontations, armed clashes, retreat, collapse and resurgence – an era of instability full of contradictions, that confronts us and all living things on this […]

Read More >>

ARS Earthquake Report: Europe & Middle East

On December 7, 1988, a catastrophic earthquake ripped through Armenia, decimating the town of Spitak and surrounding areas. Read about the activities of Earthquake relief from ARS chapters of Europe and Middle East. EUROPE Blue Cross of France The Blue Cross of France was able to raise 19,419,719 francs ($3,233,286 USD) and receive 5 million […]

Read More >>

ARS Earthquake Report: Part 3

The communities in the diaspora sprang into action on December 7, 1988 to collectively provide crucial assistance after the Spitak Earthquake. Here is a report of activities from 1989-1992 of the Armenian Relief Society of Eastern USA, Inc. ARS Canada – Armenian Relief Society of Canada – Հ.Օ.Մ-ի Գանատայի Շրջան, HOM Sudamérica and Armenian Relief Society Australia ARS of […]

Read More >>

ARS Earthquake Relief Report: ARS Western USA

30 years ago on this day (December 4, 1988), the ARS Western USA opened the doors of the Nazigian Center in Glendale, California. Three days later, on December 7, as the earthquake struck the city of Spitak, the Nazigian Center became the nerve center of the fundraising campaign in the West Coast. Here is a report of […]

Read More >>

ARS Earthquake Relief Report: Central Executive Board

From the moment news was received that an Earthquake had struck Armenia, ARS had set its network of relief efforts in motion.Over the next couple of days, the Armenian Relief Society will be publishing stories and reports that will highlight the complete account of ARS’s earthquake relief activities. As we mark the 30th Anniversary of […]

Read More >>

ARS Appoints New UN Coordinators

The Armenian Relief Society (ARS), Inc. announced the appointment of Ms. Christina Mehranbod as Coordinator of the ARS activities at the United Nations (UN) and of Ms. Maral Tutunjian as the ARS UN Assistant Coordinator. Mehranbod and Tutunjian will be based in New York City, representing the ARS at the UN Headquarters during meetings and […]

Read More >>