ARS Western USA Earthquake Relief Efforts

December 4, 2018

ARS Western USA

30 years ago on this day (December 4, 1988),  the ARS-WUSA opened the doors of the Nazigian Center in Glendale, California. It was a one story structure to bring together the administrative functions of the ARS Regional and to serve the community’s social service needs. Three days later, on December 7, as the earthquake struck the city of  Spitak, the Nazigian Center became the nerve center of the fundraising campaign in the West Coast. Here is a report of their activities from 1988-1992. 

Earthquake relief fundraising in this region was undertaken in conjunction with the Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church. A total of $4,566,433 (equivalent to $9,602,179.02 based on the 2017 inflation) was raised. Of this amount $2,707,574 was used to construct 42 homes, a school, and a kindergarten in the village of Grashen. The expenses for the constructions of the school and the kindergarten were incurred by the Armenian Educational Foundation and Eliza Merdinian. There are also plans for the construction of 32 homes in the Noyemberian region and 15 homes in the Saryar Region.

As for health care, the ARS WR allocated funds in the following manner:

 • Medical Furnishings – $290,000
 • 2 Mobile Clinics – $195,000
 • Psychiatric Care – $308,000
 • Powdered Milk – $40,000
 • Dental Care – $75,000
 • Optical Care – $60,000
 • Prosthesis Center – 50,000
 • Orphan’s Fund – $150,000
 • Medical Care (Children in San Francisco) – $60,000

Of the $1,228,695 allocated, $1,019,148 was spent, which left a balance of $209,947. For the production of the “For You Armenia” record $170,650 was spent. Of the $28,000 alloted by the Western Prelacy $17,952 was spent, which left a balance of $10,048. Of the $307,230 allocated for the administration and implementation of these programs, $284,578 has been spent, leaving $122,652. For the United Armenian Fund, in which the AGBU and the AMAA are also involved, $114,294 has been allocated, of which $88,294 has been spent, leaving $26,000. So from the $4,556,443 in total funds, $4,013,492 has been spent, leaving $5,42,951.

In November of 1990, the Earthquake Relief Fund of the Western Region was granted $602,000 from US Agency for International Development (USAID) for the realization of two programs:

Psychiatric Center – ARS Western USA
Photo from Ungerouhi Meline Karakashian’s Archives

Psychiatric Program

 • Aid Grant $202,000
 • Earthquake Relief Fund $48,000
 • Total: $250,000

Medical Development

 • Aid Grant $400,000
 • Earthquake Relief Fund $130,000
 • Total: $530,000

As of December 1991, the ARS Western Region has taken part in 28 airlifts of the United Armenian Fund.

Some of the donations also came from Pacific Bell callers who had dialed the special 976-FUND number to donate $2.00 to the Armenian Relief Society. The company (currently owned by AT&T), at the time event agreed to waive its profits on the program and remit $1.88 for each call to the Armenian Relief Society.

 

Note: A full report of the Psychiatric Center of the ARS established by the ARS Western Region will be published in Armenian in the coming days. 

Armenian Translation

ՀՕՄի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ

30 տարիներ առաջ, Դեկտեմբեր 4, 1988-ին, ՀՕՄի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութիւնը իր դրները կը բանայ «Նազիկեան» Կեդրոնին: ՀՕՄի կեդրոնի բացումէն հազիւ 4 օրեր ետք, հայ ժողովուրդը նոր աղէտ մը՝ Սպիտակի ահաւոր երկրաշարժը դիմագրաւեց հազարաւոր թանկագին կեանքեր տալով: Անոր յաջորդեց Արցախեան պատերազմը, որ առաւել կեանքեր խլեց, աւերեց մեր երկիրը, հազարաւոր որբեր եւ այրիներ անտուն ձգելով: «Նազիկեան» տունը դարձաւ աշխատանոց, փրկութեան կեդրոն: Պաշտօնէութիւնն ու կամաւորները տիւ ու գիշեր աշխատեցան, հանրութենէն անմիջական նուիրատուութիւններ հաւաքեցին՝ հայրենիք հասցնելու համար:

ARS Western USA Relief efforts

Արեւմտեան Ամերիկայի տարածքին երկրաշարժի օժանդակութեան համար եղած հանգանակութիւնը ստանձնեց ՀՕՄի Շրջանային Վարչութիւնը Արեւմտեան թեմի Ազգային Առաջնորդարանին հետ միասնաբար: Հաւաքուած ընդհանուր գումարն էր՝ $4,556,443:

Այս գումարէն՝ 2,707,574 տոլար յատկացուած է Գրաշէն գիւղի շինարարութեան – 42 տուն, մէկ դպրոց եւ մէկ մանկապարտէզով: Վերջին երկուքին ծախսերը հոգացած են Հայ Կրթական Հիմնարկութիւնը եւ Էլիզա Մերտինեանը: Ծրագրի մէջ է Նոյեմբերեանի մէջ 32 տուներու եւ Սարեարի մէջ 15 տուներու շինութիւնը:

Բժշկական բնագաւառին մէջ՝ մասնակցութիւնը եղած է հետեւեալ ձեւով –

 • Բժշկական սարքաւորումներ՝ $290,000
 • 2 Շարժուն դարմանատուներ՝ $195,685
 • Հոգեբուժական խնամք՝ $300,000
 • Փոշի կաթ՝ $40,000
 • Ատամներու հոգատարութիւն՝ $75,000
 • Աչքերու հոգատարութիւն՝ $60,000
 • Prosthesis-ի կեդրոն $50,000
 • Որբերու Ֆոնտ $150,000
 • Բժշկական հոգատարութիւն երեխաներու՝ Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ՝ $60,000

«Հայրենիքիս» Ձայներիզի պատրաստութեան համար տրուած է 170,650 տոլար:

Արեւմտեան թեմի Առաջնորդարանը տուած է 28,000 տոլար, որուն 17,952 տոլարը արդէն ծախսուած է, մնացած է 10,048: Այս ծրագիրներու վարչական եւ համադրումի ծախսերուն համար յատկացուած է 307,230 տոլար. Ծախսուած է 284,578 տոլար եւ մնացած է 122,652 տոլար:

Նոյեմբեր 1990-ին, Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Երկրաշարժի Օժանդակութեան Մարմինը Ամերիկեան Կառավարութեան Միջազգային Օժանդակութեան Բաժանմունքէն (Agency of International Development US AID) կրցաւ ստանալ 602,000 տոլարի յատկացում մը երկու ծրագիրներու համար:

Հոգեբանական Ծրագիր –

 • US AID-էն 202,000
 • ՀՕՄի Երկրաշարժի Օժանդակութեան Մարմնի յատկացում՝ 48,000
 • Ծրագրի Ընդհանուր Գումար 250,000

Առողջապահական եւ Բժշկութեան Վերապատրաստութեան Ծրագիր

 • US AID-էն 400,000
 • ՀՕՄի Երկրաշարժի Օժանդակութեան Մարմնի յատկացում՝ 130,000
 • Ծրագրի Ընդհանուր Գումար 530,000

Մինչեւ Դեկտեմբեր 1991, Հայկական Միացեալ Ֆոնտի 28 թռիչքներուն իր բաժինը բերած է ՀՕՄը:

Ծանօթ – ՀՕՄի Արեւմտեան Ամերիկայի Հոգեբանական Կեդրոնին մասին պիտի անդրադարնանք մօտ ապագային:

 

 

<< Back to Recent News