Category: Uncategorized

ARS 73rd International Convention – Yerevan

Հայ Օգնութեան Միութեան Համահայկական 73-րդ պատգամաւորական ժողովը տեղի ունեցաւ 16-20 հոկտեմբեր 2023-ին, Հայաստան: Ժողովին մասնակցեցան միութեան 12 շրջաններէն 11-էն 41 պատգամաւորներ, 10 պատգամաւորներ` 10 մեկուսիներէ, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ընթացաւարտ կազմը` 11 անդամներ, 11 հիւրեր` Արցախէն եւ շրջաններէն, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Րաֆֆի Տօնապետեան եւ Համազգայինի ներկայացուցիչներ (փոխն ի փոխ)` Արտաշէս Շահպազեան եւ Տիգրան Պապիկեան, 66 ունկնդիրներ […]

Read More >>

TIME TO VEER TO THE RIGHT ROAD

It is a rare phenomenon indeed to witness the behavior of a government whose leaders, after signing a cease-fire declaration ending a brief, yet fiercely fought war, take no steps whatsoever when their belligerent opponent keeps invading the boundaries of their country, terrorizing and chasing the native inhabitants — they were sworn to defend — […]

Read More >>

C O N D O L E N C E   A N D   B E Y O N D

  C O N D O L E N C E   A N D   B E Y O N D   Without a doubt, by unfortunate circumstances of blind destiny, the Armenian Nation today lives through a continuous chain of disastrous mishaps. The latest – hopefully, the last – of these dark episodes conflagrating at […]

Read More >>

Armenian Relief Society’s Humanitarian Assistance in Artsakh and Armenia | Հայ Օգնութեան Միութեան Մարդասիրական Ծրագիրները Արցախի եւ Հայաստանի մէջ

Armenian Relief Society’s Humanitarian Assistance in Artsakh and Armenia   September 27, 2021 marks the one year anniversary of the start  of the attack on Artsakh by the Azeri government along with its allies and hired guns. We stand with all the soldiers who fought valiantly to defend our homeland, we stand in solidarity with […]

Read More >>

Classes Resume at Artsakh’s ARS “Soseh” Kindergartens

ARTSAKH, Stepanakert- After an approximately three-month interruption caused by the Artsakh War, on December 14, 2020, classes resumed at the Armenian Relief Society’s (ARS) Stepanakert, Khndzristan and Aknabert “Soseh” Kindergartens while Ashan’s Kindergarten will open its doors when electrical power is restored, making heating and lighting possible. All in all, 77 students returned to their beloved […]

Read More >>

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Երբ տակաւին Արցախի բոլոր ռազմաճակատներուն վրայ Հայոց բանակը կը շարունակէր դիմադրել թշնամիին զօրքերը, Նոյեմբեր 9, 2020-ին ՀՀ վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինյանին կողմէ պատերազմի դադրեցման մասին եռակողմանի համաձայնագրի յայտարարութիւնը ցնցեց համայն հայ ազգը։ Հայ ժողովուրդին համար պարտուողական այս համաձայնագիրը ոչ մէկ ձեւով կրնայ ազդել մեր ազգային նկրտումներուն՝ հասնելու մեր համահայկական ազգային, թէ մարդկային իրաւունքներու վերահաստատման։ Ի տես […]

Read More >>

Stand with Artsakh

      Հայ Օգնութեան Միութիւնը կը դատապարտէ Ադրբեջանի կառավարութեան կողմէ գործադրուող անմարդկային յարձակումները Արցախի հանրապետութեան քաղաքներուն եւ գիւղերուն մէջ բնակող անմեղ քաղաքացիներուն վրայ: Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ խաղաղ կ’ապրի իր հայրենի հողին վրայ, մինչ իր խաղաղ կեանքը շարունակաբար կ’ենթարկուի անկայունութեան Ադրբեջանի կառավարութեան շարունակական յարձակումներով: Մենք՝ մեր հայրենի ժողովուրդին կողքին ենք: Ժողովուրդիս հե’տ, ժողովուրդիս համա’ր: […]

Read More >>

The Armenian Relief Society Successfully Continues Its “Stand with Lebanon” Assistance Program

The Armenian Relief Society Successfully Continues Its “Stand with Lebanon” Assistance Program The ARS organized “Stand with Lebanon” benefit concert which took place on August 15, 2020․ The Fundraising started on August 4, resulting in securing the sum of $600,000. “The Armenian Relief Society would like to extend its sincere gratitude to all those who […]

Read More >>

UPDATE: ARS SENDS MEDICAL SUPPLIES TO ARTSAKH AMID COVID19

With the efforts of the Armenian Relief Society (ARS) and the Armenian Revolutionary Federation (ARF) an additional shipment of 75 non-contact infrared thermometers (NCITs) was delivered to the Ministry of Health of Republic of Artsakh (MOH) on August 8, 2020 in assistance with confronting the Covid-19 virus.  Representatives from ARS and ARF of Artsakh delivered […]

Read More >>

ARS Condemns Azeri Attack on Armenian Border

The Armenian Relief Society, a globally present humanitarian organization cannot be indifferent to the recent attacks that began on July 12, 2020, by the Azeri government against the peaceful populations and soldiers protecting the borders of the Republic of Armenia, on the Northeast border and the villages in the Tavush Province. As a member of […]

Read More >>