Category: Humanitarian Aid

The ARS Continues its Humanitarian Assistance to Lebanese-Armenians

Լիբանանի մէջ, Հոկտեմբեր 2019-ին սկիզբ առած տնտեսական եւ քաղաքական տագնապին օր ըստ օրէ վատթարացող անկայուն առողջապահական եւ ընկերային կացութեան ու լիբանանեան թղթոսկիին արձանագրած նահանջին հետեւանքով, Լիբանանցի քաղաքացին այսօր կը գտնուի մութ անորոշութեան մէջ։ Առաւելաբար, Օգոստոս 4, 2020-ի Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ ահաւոր պայթումէն ամիսներ ետք, հարիւրաւոր ընտանիքներ տակաւին կը դիմագրաւեն կենցաղային բազմաթիւ դժուարութիւններ։  Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ), […]

Read More >>

Community Update

YEREVAN, Armenia – From the early days of the Artsakh war, the Armenian Relief Society (ARS) has been active in Armenia and Artsakh by providing our soldiers on the frontlines with medical needs, purchasing an off road ambulance, and  also utilizing our ARS Akhuryan “Mother and Child” Center ambulance to help with transport. In the […]

Read More >>

Stand with Lebanon

Հայ Օգնութեան Միութիւնը խորապէս կը ցաւակցի Լիբանանի մէջ այսօրուան 4/08/2020, պատահած աղէտին հետեւանքով զոհուածներու ընտանիքներուն: Մեր աջակցութիւնը կը յայտնենք Լիբանանի ժողովուրդին եւ մեր հայրենակիցներուն, որոնք կրկին անգամ կը գտնուին ծանր պայմաններու մէջ: Շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք բոլոր վիրաւորներուն: ՀՕՄ-ը Լիբանանի եւ Լիբանանահայութեան կողքին։ Միացէ՛ք ՀՕՄ-ին, փրկեցէ՛ք կեանքեր։ The Armenian Relief Society extends its deepest condolences […]

Read More >>