Category: Armenia

Statement Against on Ongoing Genocide

In a repeat enactment of 2020, 44-day unprovoked aggression against Artsakh &  Armenia, on September 12, 2022, Azeri armed forces opened fire towards southern Armenian towns of Goris, Jermuk, Vardenis, and Sotk. In both unprovoked invasions, the aggressor indiscriminately shelled both strategic and civilian targets, killing and wounding countless peaceful inhabitants in their devastated homes, schools, […]

Read More >>

ՀՕՄը Ուխտեալն է Հայ Օգնութեան Սուրբ Գործին

ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Օրերս աշխատանքային այցով Հայաստան կը գտնուի Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Կեդրոնական Վարչութիւնը, որպէսզի իր գործնական աշխատանքներուն առընթեր գտնուի իր հայրենի ժողովուրդի կողքին եւ իր յարգանքի տուրքը մատուցէ Հայոց Ցեղասպանութեան մէկ ու կէս միլիոն մեր սրբացած զոհերու յիշատակին։ ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութիւնը 20-22 Ապրիլ 2022ին գումարեց իր եռօրեայ լիագումար ժողովը ՀՕՄի Հայաստանի Շրջանային Վարչութեան կեդրոնէն […]

Read More >>

ARS Letter International Committee of the Red Cross on POWS

Read More >>

Community Update

YEREVAN, Armenia – From the early days of the Artsakh war, the Armenian Relief Society (ARS) has been active in Armenia and Artsakh by providing our soldiers on the frontlines with medical needs, purchasing an off road ambulance, and  also utilizing our ARS Akhuryan “Mother and Child” Center ambulance to help with transport. In the […]

Read More >>