Month: September 2022

Statement Against on Ongoing Genocide

In a repeat enactment of 2020, 44-day unprovoked aggression against Artsakh &  Armenia, on September 12, 2022, Azeri armed forces opened fire towards southern Armenian towns of Goris, Jermuk, Vardenis, and Sotk. In both unprovoked invasions, the aggressor indiscriminately shelled both strategic and civilian targets, killing and wounding countless peaceful inhabitants in their devastated homes, schools, […]

Read More >>

ARS 7th International Cruise

ՀՕՄ-ի 7–րդ Միջազգային Նաւապտոյտ Սեպտեմբերի 5 2022 թուին Հռոմի մէջ, սկիզպ առաւ ՀՕՄի 7րդ Միջազգային Նաւապտոյտը «Սէլէպրիթի Քրուիզ» ընկերութեան «Պէյոնտ» նորակառոյց նաւով, Իտալիայեն մեկնելով այս նաւը պիտի շրջի Միջերկրականի հիւսիսային շրջանի մէջ գտնուող հետեւեալ վայրերը: Յունաստանի մէջ Օլիմփիա (Քաթաքոնի), Միքոնոս, Սանթորինի, Հռոտոս եւ Աթէնք Մալթայի մէջ Լա Վալէթա ապա Սպանիոյ մէջ Պարսէլոնա քաղաքի մէջ նաւապտոյտը […]

Read More >>