Month: October 2019

72nd ARS International Convention Concludes, Elects new Central Executive Board

(Armenian Below) The 72nd International Convention of the Armenian Relief Society (ARS) was held in Montreal, Canada, from October 7 to 11, 2019, with the participation of 71 delegates, outgoing members of the Central Executive Board, invited guests, representatives of sister organizations and committees, staff members, and 180 observers.  Prior to the start of the […]

Read More >>

ARS: Call to Action

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉԸ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆԸ (English below) Հայ Օգնութեան Միութեան 72-րդ Համահայկական Պատգամաւորական Ժողովը որ Հոկտեմբեր 7էն սկսեալ կը գումարուի Գանատայի Մոնթրէալի քաղաքին մէջ, մասնակցութեամբ 71 պատգամաւորներու եւ ժողովականներու որոնք եկած են 21 երկիրներէ, զօրակցութիւն կը յայտնէ Սուրիահայ Ժողովուրդին որ այս օրերուն Թուրքիոյ կողմէ ռազմական գործողութիւններու թիրախ կը հանդիսանայ:  Դժբախտաբար, Սուրիոյ հիւսիս-արեւելք գտնուող Գամիշլիի, […]

Read More >>

EMERGENCY APPEAL FOR LEBANON

The economic crisis and the political instability in Lebanon have taken an evident toll on the Lebanese-Armenian community.

The Central Executive Board has been closely monitoring the developments since October of 2019 and has already sent $15,000 to the Armenian Relief Cross of Lebanon to ensure that services remain uninterrupted.

We call on the community to join our efforts for this emergency appeal and help us extend our healing hands to our compatriots to help bring a smile to the children, teenagers, and the elderly.

Donations will be distributed to 3 Programs (Hope Packages, Care Support, and the Hot Meal Program).

Donate Now