Month: July 2021

Give Today for a Better Tomorrow

Հայ Օգնութեան Միութիւնը՝ Լիբանանի Կողքին Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ) կը շարունակէ իր աջակցութիւնը ցուցաբերել Լիբանանահայ գաղութի զաւակներուն, որոնք օր ըստ օրէ կը մխրճուին տնտեսական, ընկերային եւ ապրուստի ահաւոր պայմաններու մէջ։ Լիբանանեան թղթոսկիի արժեզրկումը, երկրի մէջ տիրող սղաճը, դեղորայքի եւ ապրուստի հիմնական պէտքերու չգոյութիւնը, անելի մատնած են Լիբանանցի քաղաքացին։ Ի տես երկրի անկայուն իրավիճակին, ՀՕՄ-ը կրկին անգամ կոչ կ՛ուղէ […]

Read More >>