Month: August 2020

The Armenian Relief Society Successfully Continues Its “Stand with Lebanon” Assistance Program

The Armenian Relief Society Successfully Continues Its “Stand with Lebanon” Assistance Program The ARS organized “Stand with Lebanon” benefit concert which took place on August 15, 2020․ The Fundraising started on August 4, resulting in securing the sum of $600,000. “The Armenian Relief Society would like to extend its sincere gratitude to all those who […]

Read More >>

UPDATE: ARS SENDS MEDICAL SUPPLIES TO ARTSAKH AMID COVID19

With the efforts of the Armenian Relief Society (ARS) and the Armenian Revolutionary Federation (ARF) an additional shipment of 75 non-contact infrared thermometers (NCITs) was delivered to the Ministry of Health of Republic of Artsakh (MOH) on August 8, 2020 in assistance with confronting the Covid-19 virus.  Representatives from ARS and ARF of Artsakh delivered […]

Read More >>

Stand with Lebanon

Հայ Օգնութեան Միութիւնը խորապէս կը ցաւակցի Լիբանանի մէջ այսօրուան 4/08/2020, պատահած աղէտին հետեւանքով զոհուածներու ընտանիքներուն: Մեր աջակցութիւնը կը յայտնենք Լիբանանի ժողովուրդին եւ մեր հայրենակիցներուն, որոնք կրկին անգամ կը գտնուին ծանր պայմաններու մէջ: Շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք բոլոր վիրաւորներուն: ՀՕՄ-ը Լիբանանի եւ Լիբանանահայութեան կողքին։ Միացէ՛ք ՀՕՄ-ին, փրկեցէ՛ք կեանքեր։ The Armenian Relief Society extends its deepest condolences […]

Read More >>

Statement

The Armenian Relief Society, a globally present humanitarian organization cannot be indifferent to the recent attacks that began on July 12, 2020, by the Azeri government against the peaceful populations and soldiers protecting the borders of the Republic of Armenia, on the Northeast border and the villages in the Tavush Province. As a member of […]

Read More >>