Connect With Us

INSTAGRAM


 • 63
 • 2

 • 59
 • 11

 • 32
 • 1

 • 49
 • 1

 • 33
 • 0

 • 54
 • 3

TWITTER
Help us welcome 4 new summer interns at the @UN. We are excited to welcome Alec Mesropian, Anoush Kouyoumdjian, Azniv Khaligian and Arev Ebrimian. #UNYoungLeaders read more: https://t.co/gZWs4qB4gB https://t.co/BHJECvFN9T

ARS1910 photoEXCITING NEWS: The ARS “Soseh” Kindergarten of Stepanakert has a new playground, just in time for summer 🌝 #ArtsakhStrong https://t.co/G042x8NWad

ARS1910 photoT-1 month left for @CampJavakhk to begin. The ARS is proud to sponsor 124 campers this year. We are excited to welcome the volunteers to the ARS Centers in #Javakhk and follow their journey! https://t.co/zPme7uZdgT

ARS1910 photoA total of 800,000 Povidone-Iodine Solution and Antiseptic swabsticks packets (valued at $150,000) have been packed and shipped to Armenia for hospitals in #Artsakh and #Armenia. The donation was made by Lernapharm of Quebec through the ARS of Canada. #Humanitarians https://t.co/DiWCL3xuZO

ARS1910 photoDrastamat Dro Kanayan
May 31, 1883 | March 8, 1956

Շատ դահիճներ են ընկել բազկիդ հարուածից,
Չես վհատվել անգամ կրծքիդ խոր վէրքից,
Անթիվ զրկանք ես կրել քո կամքով արի,
Դու քաջ զինուոր ազգի ու գաղափարի: #GeneralDro https://t.co/SGD19W45iT

ARS1910 photoՍարդարապատի ղօղանջները թող առաջնորդէ մեր ժողովուրդը եւ հայոց երթը հասցնէ Արարատեան բարձունքներուն 🗻🗻: #FirstRepublicOfArmenia 🇦🇲 #FreeIndependentandUnitedArmenia https://t.co/7KnFTS3UNs

ARS1910 photo