Connect With Us

INSTAGRAM


1 day ago

 • 47
 • 1

2 days ago

 • 47
 • 1

2 weeks ago

 • 68
 • 2

3 weeks ago

 • 59
 • 3

3 weeks ago

 • 45
 • 1

3 weeks ago

 • 52
 • 1

TWITTER


1 day ago
ՀՕՄ-ի մեծ ընտանիքի անունով կը շնորհաւորենք մեր հայրենակիցները, Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 27-րդ ամեակի փառապանծ տօնին առթիւ: Լիայոյս ենք որ հայոց անկախ պետականութիւնը կ'ամրապնդուի ու կը զօրանայ եւ մեր ժողովուրդը այսուհետեւ միայն յաղթանակներ կը տօնէ: #Armenia27 https://t.co/Y4zNcSN3uj

ARS1910 photo

2 days ago
The ARS "Mother and Child" Health and Birthing Center has become the first health center outside of Yerevan to install an MRI machine. We will be providing the services to our patients from the Northern Provinces of Shirak, Arakadzodn, Lori, Tavush and even Javakhk. https://t.co/epUfFyPvnM

ARS1910 photo

2 weeks ago
Baroness Caroline Cox visits the ARS Soseh Kindergarten of Stepanakert where she was greeted with enthusiasm and love. Our students even high-fived her for all the humanitarian efforts shes led in Artsakh and in the world 👏 #ArtsakhStrong https://t.co/JMIWbvleVv

ARS1910 photo

2 weeks ago
Personalized messages for our donors will go out today! Thank you @NextDayFlyers https://t.co/Sl1YtBs16t

ARS1910 photo

3 weeks ago
Սեպտեմբեր 2, 1991
Արցախի ազատագրումով կը թնդայ հայոց սքանչելի լեռները, կը կռանուի համայն հայութեան կամքերը, ու կը շեփորէ յաղթանակի կանչը։
Փառք մեր պատմութեան սխրալից յաղթանակը կերտած հերոսներուն։ #ArtsakhStrong
Photo Credits: Araz Chiloyan https://t.co/grpw2gvxlk

ARS1910 photo

3 weeks ago
Touch, Press, Print! #TBT to the days, prior to the digital age, where newspapers used a different technique to print illustrations. Here are some of our copper-and-wood block pictures of #SosehMayrig, #LeolaSassouni, and ARS group pictures from our ARS Archives Collection. https://t.co/f8K4UIKML6

ARS1910 photo