Connect With Us

INSTAGRAM


FACEBOOK


Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն

CENTRAL EXECUTIVE BOARD - ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Covid-19 Efforts in Lebanon by the Armenian Relief Society
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Our Efforts in Lebanon still continue. Thank you to all those who gave and contributed to providing hope to those who are in need.
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Հայ Օգնութեան Միութեան անունով կը շնորհաւորենք համայն հայութեան՝ Հայաստանի Ա․ Հանրապետութեան 102րդ ամեակը։ Մայիս 28ի փառաւոր յաղթանակին կը պարտինք մեր այսօրուան պետականութիւնը։ Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսէի եւ Սարդարապատի ճակատամարտերը այսօրուան Հայաստանի ուղին հարթեցին եւ անոնց շնորհիւ մենք այսօր Հայաստանի եւ Արցախի մեր սեփական հողերուն վրայ աւելի հզօր ենք քան երբեք։
Հայ Օգնութեան Միութիւնը միշտ նեցուկ կանգնած է հայրենիքին եւ հայութեան կարիքներուն։ Տակաւին իր առաջին տասնամեակը չբոլորած, օրին ՀՅԴ Կարմիր Խաչը, նուիրեալ հայուհիներէ բաղկացած կազմակերպեց բարեսիրական ծրագիրներ հասնելու համար տառապեալ հայ գաղթականներուն: Այս աշխատանքներուն եկաւ յաջորդելու ցնծալի լուրը՝ 1918 Մայիս 28ին, օրհասական բուռն ճակատամարտէ մը ետք, մեր ժողովուրդը հիմնած էր Հայաստանի Ա․ Հանրապետութիւնը Երեւանի մէջ։ Վեց դարու ստրկութենէ, անողոք հալածանքներէ ու ջարդերէ ետք, հայը յաջողած էր ձեռք բերել իր ազատութիւնը եւ ստեղծել Հայոց պետականութիւնը։
ՀՅԴ Կարմիր Խաչը իր երկրորդ պատգամաւորական ժողովը գումարեց Յունիս 2, 1919 ուր կամաւոր հայ կիները եկան ուխտելու նոր թափով եւ հաւատքով լծուիլ հայրենի գործին։ Այս ժողովին որոշումով, յայտարարուեցաւ նորաստեղծ Հայաստանի մէջ հիւանդանոց մը հիմնել եւ շատ կարճ ժամանակի մէջ հանգանակուեցաւ $25,000 Ամերիկեան տոլար ներկայ արժեւորումով մoտաւորապէս 400,000 Տոլար: Հայրենի հողին վրայ 1920 Փետրուար 19-ին հիմնուեցաւ Հայաստանի Կարմիր Խաչը ու ան անմիջապէս աշխատանքի լծուելով, յաջողեցաւ օժանդակել հայկական բանակին, կազմակերպել հիւանդանոցներ, սննդակայաններ, եւ այլ կեդրոններ։
Դարերու ընթացքին, մեր ազգի պատմութեան մէջ հայ կինը ունեցած է իւրայատուկ դեր եւ իր անսակարկ նուիրումով ան եղած է մայր, դաստիարակ եւ զինուոր։ Սակայն, Հայաստանի Ա․ Հանրապետութեան ծնունդը, եկաւ փաստելու, թէ հայ կինը, իր կարողութիւններով կրնայ նաեւ հիմնական դերակատարութիւն ունենալ քաղաքական ասպարէզէն ներս։ Զարմանալի չէ, որ 102 տարիներ առաջ, Հայաստանի խորհրդարանին մաս կը կազմէին նաեւ երեք կին պատգամաւորներ եւ երկրէն ներս կինը ունէր ընտրելու եւ ընտրուելու իրաւունքը։ Երեւոյթ մը, որ նոյնիսկ այսօրուան իրականութեան մէջ կարելի չէ տեսնել կարգ մը երկիրներու պարագային։
Այսօր, Հայ Օգնութեան Միութիւնը, հետեւելով Սօսէ Մայրիկներու, Րուբինա Օհանջանեաներու, Լէօլա Սասունիներու հարթած ուղիին իր ամբողջական մասնակցութիւնը կը բերէ Հայրենիքի եւ Հայ Ժողովուրդի արդար դատի պահանջատիրութեան աշխատնքներուն, Հզօր եւ ամբողջական Հայաստանի բարօրութեան եւ վերելքին:

Տօնդ Շնորհաւոր Հայ Ժողովուրդ
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
The ARS is still accepting applications for the Fall 2020 semester. Contact your local ARS Entity or go to www.ars1910.org to download the scholarship form.
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Հայ Օգնութեան Միութեան համայն ընտանիքը կը շնորհաւորէ Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» Առողջապահական Կեդրոնի 23ամեակը։
ՀՕՄի կողմէ 1997ին հիմնուած Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» կեդրոնը Շիրակի մարզի լաւագոյն հիւանդանոցներէն մէկը ըլլալով, բարձրորակ ծառայութիւններ կը մատուցէ մարզի բնակիչներուն։
Վարձքը կատա՛ր բոլոր բժիշկներուն եւ Կեդրոնի պաշտօնէութեան,որոնց նուիրումին կը պարտինք «Մօր ու Մանկան» Կեդրոնի յաջողութիւնները եւ ընծայած սպասարկութիւնը։
Յատուկ շնորհակալութիւն ՀՕՄի բոլո՛ր բարերարներուն եւ միաւորներուն, որոնց նիւթական եւ բարոյական աջակցութեամբ Կեդրոնը կը շարունակէ ծառայել իր նպատակին։
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Families always inspire us, support us and care for us without any terms and conditions. Happy International Day of Families.

TWITTERՀայ Օգնութեան Միութեան համայն ընտանիքը կը շնորհաւորէ Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» Առողջապահական Կեդրոնի 23ամեակը։
ՀՕՄի կողմէ 1997ին հիմնուած Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» կեդրոնը Շիրակի մարզի լաւագոյն հիւանդանոցներէն մէկը… https://t.co/NFd3wqvwep

Join me: I'm raising funds to help Feed Lebanon https://t.co/O2b7WVgY3Y

Global Emergency Response Fund to help community with COVID19 - https://t.co/muCvPipUNW