Category: Artsakh

Solar Artsakh

In response to the Azeri government’s intent to continue its genocidal plans against the Armenians of Artsakh – by cutting off the gas supply lines, which are going from Armenia to Artsakh, thus halting the mundane life of the Armenian people in Artsakh – the ARS initiated the solar water heater program for Artsakh. The […]

Read More >>

ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան Արցախ Այցելութիւնը Պատմական Եղաւ

ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան Արցախ Այցելութիւնը Պատմական Եղաւ ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ (English Below) Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Կեդրոնական Վարչութեան 26-29 Ապրիլ 2022ի չորսօրեայ Արցախ այցելութիւնը ոչ միայն պատմական, այլ նաեւ հրաշքի համազօր իրականութիւն մը հանդիսացաւ։ Յատկապէս 44-օրեայ պատերազմէն ետք տեսնել Ստեփանակերտը այդքան չքնաղ ու այդքան գեղեցիկ, ապա բառեր չկան այդ ներքին զգացումները նկարագրելու։ Տասը ժամերու դարձդարձիք ճամբաներէ, […]

Read More >>

ARS Letter International Committee of the Red Cross on POWS

Read More >>

Community Update

YEREVAN, Armenia – From the early days of the Artsakh war, the Armenian Relief Society (ARS) has been active in Armenia and Artsakh by providing our soldiers on the frontlines with medical needs, purchasing an off road ambulance, and  also utilizing our ARS Akhuryan “Mother and Child” Center ambulance to help with transport. In the […]

Read More >>