Category: Artsakh

Artsakh Blockade

Statement of the Armenian Relief Society on the Blockade of Artsakh       In its over century-long humanitarian activities, starting from World War I and the very first genocide of the 20th Century committed by the Young Turks, the Pan-Turkish Government of the Ottoman Empire against the Armenian and Christian populations of the Empire, […]

Read More >>

Statement Against on Ongoing Genocide

In a repeat enactment of 2020, 44-day unprovoked aggression against Artsakh &  Armenia, on September 12, 2022, Azeri armed forces opened fire towards southern Armenian towns of Goris, Jermuk, Vardenis, and Sotk. In both unprovoked invasions, the aggressor indiscriminately shelled both strategic and civilian targets, killing and wounding countless peaceful inhabitants in their devastated homes, schools, […]

Read More >>

ARS Central Executive Visits Artsakh DEC 2-5, 2022

ՀՕՄը Միշտ Արցախի Կողքին Ուրբաթ, 2 Դեկտեմբեր 2022ին, Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ ընկհ  Նայիրի Տէրտէրեան եւ անդամ ընկհ. Համեստ Սասունեան-Պէօճէքեան, ընկերակցութեամբ՝ ՀՕՄի Հայաստանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ Մարօ Քէշիշեանի, այցելեցին Արցախ ուր  կարգ մը կարեւոր հանդիպումներ ունեցան եւ կարեւոր  աշխատանքներ կատարեցին։ Ստեփանակերտի մէջ ՀՕՄի պատուիրակութեան միացաւ ՀՕՄի Արցախի Մեկուսի Վարչութեան ատենապետ Լիլիթ Մարտիրոսեանը։ Նոյն […]

Read More >>

Solar Artsakh

In response to the Azeri government’s intent to continue its genocidal plans against the Armenians of Artsakh – by cutting off the gas supply lines, which are going from Armenia to Artsakh, thus halting the mundane life of the Armenian people in Artsakh – the ARS initiated the solar water heater program for Artsakh. The […]

Read More >>

ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան Արցախ Այցելութիւնը Պատմական Եղաւ

ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան Արցախ Այցելութիւնը Պատմական Եղաւ ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ (English Below) Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Կեդրոնական Վարչութեան 26-29 Ապրիլ 2022ի չորսօրեայ Արցախ այցելութիւնը ոչ միայն պատմական, այլ նաեւ հրաշքի համազօր իրականութիւն մը հանդիսացաւ։ Յատկապէս 44-օրեայ պատերազմէն ետք տեսնել Ստեփանակերտը այդքան չքնաղ ու այդքան գեղեցիկ, ապա բառեր չկան այդ ներքին զգացումները նկարագրելու։ Տասը ժամերու դարձդարձիք ճամբաներէ, […]

Read More >>

ARS Letter International Committee of the Red Cross on POWS

Read More >>

Community Update

YEREVAN, Armenia – From the early days of the Artsakh war, the Armenian Relief Society (ARS) has been active in Armenia and Artsakh by providing our soldiers on the frontlines with medical needs, purchasing an off road ambulance, and  also utilizing our ARS Akhuryan “Mother and Child” Center ambulance to help with transport. In the […]

Read More >>