Category: Uncategorized

72nd ARS International Convention Concludes, Elects new Central Executive Board

(Armenian Below) The 72nd International Convention of the Armenian Relief Society (ARS) was held in Montreal, Canada, from October 7 to 11, 2019, with the participation of 71 delegates, outgoing members of the Central Executive Board, invited guests, representatives of sister organizations and committees, staff members, and 180 observers.  Prior to the start of the […]

Read More >>

ARS: Call to Action

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉԸ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆԸ (English below) Հայ Օգնութեան Միութեան 72-րդ Համահայկական Պատգամաւորական Ժողովը որ Հոկտեմբեր 7էն սկսեալ կը գումարուի Գանատայի Մոնթրէալի քաղաքին մէջ, մասնակցութեամբ 71 պատգամաւորներու եւ ժողովականներու որոնք եկած են 21 երկիրներէ, զօրակցութիւն կը յայտնէ Սուրիահայ Ժողովուրդին որ այս օրերուն Թուրքիոյ կողմէ ռազմական գործողութիւններու թիրախ կը հանդիսանայ:  Դժբախտաբար, Սուրիոյ հիւսիս-արեւելք գտնուող Գամիշլիի, […]

Read More >>

World Humanitarian Day

Providing Relief, Radiating Hope August 19 marks World Humanitarian Day, a day that recognizes the efforts of those people who sacrifice their lives to help people. The day focuses on the unsung heroes who work on the front lines in their own communities and in some of the most difficult places in the world. This […]

Read More >>

Armenian Relief Society UN Summer Internship Commences

The Armenian Relief Society (ARS), Central Executive Board has announced the start of the ARS UN Summer Internship program with the arrival of two of the four interns to the United Nations (UN). Alec Mesropian and Anoosh Kouyoumdjian will be based in New York City during the summer, representing the ARS at the UN Headquarters […]

Read More >>

Photo Highlights of the Week – Los Angeles

From March 29, 2019 to April 4, 2019, the ARS Central Executive Board convened its 27th Meeting at the Hovhannes and Hripsime Jivalagian Center in Pasadena, CA. During the week, ARS Central Executive Board Members, ARS Executive Director, and staff members also met with several community organizations and leaders. Here is a summary of their visits. […]

Read More >>

ARS Event During the 63rd Session of the United Nation’s CSW

New York, NY – The Armenian Relief Society (ARS), in collaboration with the Permanent Mission of Armenia to the United Nations (UN), held a panel discussion during the sixty-third session of the Commission on the Status of Women (CSW) Conference entitled, “Developing Infrastructure & Access to Public Services to Improve Gender Equality” on March 11, […]

Read More >>

Give Love, Spread Hope

Flowers, chocolates, and cards may be romantic, but they’ve also been done before. Your favorite person deserves something more unique. We created a Valentine’s Day Guidebook that can help you with an idea of what to get your wife, girlfriend, mom, sister, favorite tantig (auntie), or ungerouhi (friend) and support your favorite charity at the same time. […]

Read More >>

ARS’ “Hai Sird” Celebrates its 80th Anniversary

A month ago, His Holiness Aram I declared the year 2019 “Year of the Armenian Press.” Evaluating basic achievements and events connected with the start and evolution of the Armenian Press, inevitably we come face to face with the undeniable value of the uniquely robust role it has played globally in the survival and progress of […]

Read More >>

ARS Michael Aram Plates

“There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children,” said Nelson Mandela, one of our world’s great leaders and visionaries. Mandela knew that by investing in children, we are investing in our collective future.  We couldn’t agree more!  That’s why through various projects, the Armenian […]

Read More >>

Untold Accounts: Arpie Balian

Untold Accounts: Thirty Years Later That is how I titled this series of short stories that depict the untold accounts of the emergency assistance rendered by the Armenian Relief Society, Inc. (ARS) to the victims of the devastating earthquake that shook the North of Armenia on December 7, 1988.  Thirty years have passed, but I […]

Read More >>