Category: Uncategorized

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Երբ տակաւին Արցախի բոլոր ռազմաճակատներուն վրայ Հայոց բանակը կը շարունակէր դիմադրել թշնամիին զօրքերը, Նոյեմբեր 9, 2020-ին ՀՀ վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինյանին կողմէ պատերազմի դադրեցման մասին եռակողմանի համաձայնագրի յայտարարութիւնը ցնցեց համայն հայ ազգը։ Հայ ժողովուրդին համար պարտուողական այս համաձայնագիրը ոչ մէկ ձեւով կրնայ ազդել մեր ազգային նկրտումներուն՝ հասնելու մեր համահայկական ազգային, թէ մարդկային իրաւունքներու վերահաստատման։ Ի տես […]

Read More >>

Stand with Artsakh

      Հայ Օգնութեան Միութիւնը կը դատապարտէ Ադրբեջանի կառավարութեան կողմէ գործադրուող անմարդկային յարձակումները Արցախի հանրապետութեան քաղաքներուն եւ գիւղերուն մէջ բնակող անմեղ քաղաքացիներուն վրայ: Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ խաղաղ կ’ապրի իր հայրենի հողին վրայ, մինչ իր խաղաղ կեանքը շարունակաբար կ’ենթարկուի անկայունութեան Ադրբեջանի կառավարութեան շարունակական յարձակումներով: Մենք՝ մեր հայրենի ժողովուրդին կողքին ենք: Ժողովուրդիս հե’տ, ժողովուրդիս համա’ր: […]

Read More >>

The Armenian Relief Society Successfully Continues Its “Stand with Lebanon” Assistance Program

The Armenian Relief Society Successfully Continues Its “Stand with Lebanon” Assistance Program The ARS organized “Stand with Lebanon” benefit concert which took place on August 15, 2020․ The Fundraising started on August 4, resulting in securing the sum of $600,000. “The Armenian Relief Society would like to extend its sincere gratitude to all those who […]

Read More >>

UPDATE: ARS SENDS MEDICAL SUPPLIES TO ARTSAKH AMID COVID19

With the efforts of the Armenian Relief Society (ARS) and the Armenian Revolutionary Federation (ARF) an additional shipment of 75 non-contact infrared thermometers (NCITs) was delivered to the Ministry of Health of Republic of Artsakh (MOH) on August 8, 2020 in assistance with confronting the Covid-19 virus.  Representatives from ARS and ARF of Artsakh delivered […]

Read More >>

ARS Condemns Azeri Attack on Armenian Border

The Armenian Relief Society, a globally present humanitarian organization cannot be indifferent to the recent attacks that began on July 12, 2020, by the Azeri government against the peaceful populations and soldiers protecting the borders of the Republic of Armenia, on the Northeast border and the villages in the Tavush Province. As a member of […]

Read More >>

ARMENIAN RELIEF SOCIETY DELIVERS SHIPMENT OF MEDICAL SUPPLIES TO ARTSAKH TO FIGHT COVID19

  Watertown, MA, March 30, 2020 —The Armenian Relief Society (ARS)announced its second shipment to the Homeland of precautionary medical equipment and supplies, following the urgent request by the Ministry of Health of Republic of Artsakh (MOH) in assistance with confronting the Covid-19 virus. The first shipment was sent in early March in coordination with […]

Read More >>

Statement

The Armenian Relief Society, a globally present humanitarian organization cannot be indifferent to the recent attacks that began on July 12, 2020, by the Azeri government against the peaceful populations and soldiers protecting the borders of the Republic of Armenia, on the Northeast border and the villages in the Tavush Province. As a member of […]

Read More >>

Համաշխարհային Շտապ Օժանդակութեան Զօրաշարժ ՀՕՄ-ի կողմէ | The Armenian Relief Society Mobilizes Global Emergency Relief

We are in the midst of an international emergency that is affecting all of us locally, along with significant and immediate consequences on our diaspora, our communities, and our homeland. The Armenian Relief Society Central Executive Board (CEB) urges all its members to stay well and safe. Social distancing and the avoidance of crowded places are essential to overcoming the COVID-19 pandemic.

Read More >>

ARS Issues an Emergency Appeal for the Lebanese-Armenian Community

[Armenian Below] The economic crisis and the political instability in Lebanon have taken an evident toll on the Lebanese-Armenian community. The Central Executive Board has closely monitored the circumstances and in November of 2019, already sent $5,000 USD in order to help the Armenian Relief Cross of Lebanon to ensure the provided services remain uninterrupted. […]

Read More >>

72nd ARS International Convention Concludes, Elects new Central Executive Board

(Armenian Below) The 72nd International Convention of the Armenian Relief Society (ARS) was held in Montreal, Canada, from October 7 to 11, 2019, with the participation of 71 delegates, outgoing members of the Central Executive Board, invited guests, representatives of sister organizations and committees, staff members, and 180 observers.  Prior to the start of the […]

Read More >>