ARS Appoints New UN Coordinators

December 3, 2018

The Armenian Relief Society (ARS), Inc. announced the appointment of Ms. Christina Mehranbod as Coordinator of the ARS activities at the United Nations (UN) and of Ms. Maral Tutunjian as the ARS UN Assistant Coordinator. Mehranbod and Tutunjian will be based in New York City, representing the ARS at the UN Headquarters during meetings and projects initiated by various UN Missions, UN agencies, and Non-Governmental Organizations in affiliation.

(L to R: Christina Mehranbod, Maral Tutunjian)

Mehranbod is a graduate of the University of California, Berkeley. She holds a B.A. in Public Health, a minor in Spanish Language & Literatures and is currently pursuing a Master of Public Health in Epidemiology at the Columbia University Mailman School of Public Health. Tutunjian is a graduate of Montclair State University. She holds a B.A. in Psychology, and a minor in Leadership Development through Civic Engagement. The two coordinators are also multi-lingual and their combined languages include Armenian, English, Spanish, Arabic, Farsi, and Turkish.

“We are excited to welcome Christina and Maral to the ARS team. Their appointment further strengthens our resolve and dedication to the values and principles shared both by the ARS and the United Nations. As one of the 5,083 organizations world-wide recognized by the UN, we are excited that our new coordinators will bring their educational background and experience to advance our role within this global institution” said ARS Executive Director, Verginie Touloumian.

Mehranbod and Tutunjian will work to develop strategic partnerships for the ARS at the UN in ways that promote the ARS mission, such as the optimal social, health, and educational well-being of women and children in Armenia, women’s financial independence, global disaster preparation and response, and human rights advocacy.

“I am honored to receive the opportunity to serve as the ARS UN Coordinator and look forward to working for an organization that serves Armenia and the Armenian communities worldwide through the advocacy and promotion of human rights, social justice, gender equality, economic development, and more. I wholeheartedly believe in the work of this organization, domestically and internationally, and am prepared to represent the ARS at the United Nations,” said Mehranbod.

Established in 1910, the ARS is a 501(c)3 non-profit organization that operates in 28 countries serving humanitarian needs of Armenians and non-Armenians alike. The organization was admitted into the ranks of UN’s Economic and Social Commission (ECOSOC) in 1998. Through its active participation in various committees, ARS remains a champion of human rights, social justice, and universally endorsed values and principles. You can reach the new coordinators by emailing them at unngo@ars1910.org.

Arm. Translaton

 ՀՕՄը, իր ՄԱԿէն ներս տարած գործունէութեան նոր համադրողներ կը Նշանակէ

Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ), յայտարարեց թէ նշանակած է Քրիստինա Մեհրանպոտ որպէս Համադրիչ ՀՕՄի Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութենէն (ՄԱԿ) ներս տարուող աշխատանքներուն, եւ Մարալ Թիւթիւնճեանը՝ որպէս Օգնական Համադրիչ։ Մեհրանպոտ եւ Թիւթիւնճեան, Նիւ Եորքի ՄԱԿի կեդրոնատեղիէն ներս, պիտի ներկայացնեն ՀՕՄը տարբեր ժողովներու ընթացքին ինչպէս նաեւ ՄԱԿի մօտ այլազան գործակալութիւններու, եւ ոչ-կառավարական կազմակերպութիւններու ընթացիկ ծրագիրներու իրականացման աշխատանքներուն ընթացքին։ 

Գալիֆորնիոյ Պըրգլի համլսարանէն շրջանաւարտ, Մեհրանպոտ ստացած է իր Պսակաւոր արուեստից տիտղոսը Հանրային առողջապահութեան մարզէն ներս, մասնագիտանալով նաեւ Սպանաներէն լեզուին ու գրականութեան. ներկայիս, ան կը շարունակէ իր ուսումը Գոլոմպիա համալսարանի Հանրային առողջապահութեան Մէյլմէն դպրոցէն ներս՝ Հանրային առողջապահութեան Համաճարակագիտութեան ճիւղին մէջ Մագիստրոսի տիտղոսին արժանանալու միտումով։ Թիւթիւնճեան, շրջանաւարտ է Մոնդգլէր նահանգային համալսարանէն որպէս Հոգեբանութեան ճիւղի Պսակաւոր, միանգամայն մասնագիտացած է Քաղաքային յանձնառութեան ճամբով ղեկավարութեան զարգացման մարզէն ներս։ Միասնաբար, զոյգ համադրիչները կը տիրապետեն հայերէն, անգլերէն, սպաներէն, արաբերէն, պարսկերէն եւ թրքերէն լեզուներուն։

“Բարի գալուստ կը մաղթենք ՀՕՄի անձնակազմին միացող Քրիստինային ու Մարալին։ Անոնց նշանակումը աւելի եւս կ՚ամրացնէ մեր նուիրումը հանդէպ այն սկզբունքներուն զորս կը բաժնենք Միացեալ Ազգերու կազմակերպութեան հետ։ Որպէս մին աշխարհի 5,083 կազմակերպութիւններէն որոնք ճանաչում ստացած են ՄԱԿէն, խանդավառ ենք այն համոզումով, որ մեր նոր համադրիչները իրենց որակաւոր դաստիարակութեամբ ու փորձառութեամբ պիտի արժեւորեն մեր գործունեայ ներկայութիւնը համաշխարհային այս կազմակերպութենէն ներս,” ըսաւ ՀՕՄի Կեդրոնական գրասենեակի Վարիչ-տնօրէն՝ Վերժինի Թուլումեանը։ 

Մեհրանպոտ եւ Թիւթիւնճեան պիտի ջանան ռազմավարական գործակցութիւններ զարգացնել ՀՕՄի համար ՄԱԿէն ներս՝ ամրացնելով ՀՕՄի նուիրումը հանդէպ տիեզերական արժէքներու – ինչպիսին են մարդկային իրաւունքներու, կիներու եւ մանուկներու ընկերային, առողջական ու դաստիարակչական ու տնտեսական կարիքներու գոհացման ու պահպանման աշխարհով մէկ ապահովումը՝պայքարելով նոյնատեն կենսոլորտին սպառնացող բոլո՛ր վտանգներուն դէմ։

“Պատիւ կը զգամ, որ առիթը կը տրուի ինծի որպէս համադրիչ ՀՕՄի աշխատանքներուն ՄԱԿէն ներս։ Անհամբեր եմ ծառայելու կազմակերպութեան մը՝ որ ամբողջական, աշխարհածի՛ր նուիրումով կը ծառայէ Հայաստանի ու հայութեան իր  մարդկային իրաւունքներու, ընկերային արդարութեան, սեռերու հաւասարութեան, տնտեսական ու մշակութային զարգացման ի խնդիր հաստատուած ծրագիրներով ու հաստատութիւններով։ Եւ ահա՛, պատրաստ եմ ՀՕՄը ներկայացնելու Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութենէն ներս,” ըսաւ Մէհրանպոտ։

            

<< Back to Recent News