ARS Earthquake Report: Part 3

December 5, 2018

The communities in the diaspora sprang into action on December 7, 1988 to collectively provide crucial assistance after the Spitak Earthquake. Here is a report of activities from 1989-1992 of the Armenian Relief Society of Eastern USA, Inc. ARS Canada – Armenian Relief Society of Canada – Հ.Օ.Մ-ի Գանատայի ՇրջանHOM Sudamérica and Armenian Relief Society Australia

ARS of North America (Eastern Region)

This region had also undertaken fundraising activities, and so was able to allocate funds for its own projects.

Reconstruction

$1 million has been allocated for the construction of forty homes in the Akhourian region which have already been provided for residents.

Medical

Prosthesis Center -$65,000

Dialysis Equipment -$43,000

Psychiatric Care -$28,000

Nurse Training -$1,200,000

Orphan’s Fund -$50,000

Motherhood Fund (completed in 1993) -$1,000,000

Public Relations -$65,000

Reception -$5,000

CE & Prelacy Joint Activities -$30,000

The ARS of North America is also in the United Armenian Fund, for which it has spent $131,000 for shipping materials. The ARS-NA received a grant of $799,000 from USAID for the Nurse and Physician training program which, along with the $397,000 provided by the ARS-NA, yields a total of $1,196,000 for the project.

 

ARS of Canada

At the time of the earthquake, the Canadian ARS was still part of the ARS of North America. Chapters in the Canadian region actively participated in community fundraising efforts, resulting in the collection of $2 million (CAN). Ten dialysis machines, one mobile medical unit, six-plane loads of medical supplies and equipment (worth $236,000 CAN) were sent to Armenia. Also, $37,300 worth of food, $35,141 worth of generators and building materials, $49,164 worth of tents and winter clothing and a laser printer, were sent to Armenia.

 

ARS of South America

The ARS of South America was able to coordinate the committees organized to raise funds throughout the community, through its chapters’ activities. Members also coordinated the collection of clothing and medical supplies. The breakdown of funds raised in the communities is presented below:

Motevideo $110,000

Cordoba $50,000

Sao Paolo $500,000

Rosario $32,000

Buenos Aires $1,500,000

In the Winter of 1990, $60,000 worth of powdered milk was sent to Armenia. The ARS of South America was able to obtain a donation of 10,000 kilos of meat (worth $15,000) and raised $5,000 at a special presentation by the ARS Nairi Dance Group.

 

ARS of Australia

Australia-Armenian fundraising efforts were conducted at the community level, in which chapter participated. $106,000 (AUS) was raised for the Relief Fund. From 1989-1991, the ARS of Australia sent 30 tons of clothing to Armenia, as well as a neuro-muscular stimulator (Worth 750,000 AUS).

 

ՀՕՄ Հիւսիսային Ամերիկա (Արեւելեան ԱՄՆ)
Այս Շրջանն ալ իր վրայ վերցուցած էր հանգանակութեան նախաձեռնութիւնն ու պատասխանատուութիւնը, հետեւեբար, ան կրցած է ինք ճշդել իր յատկացումները:
Շինարարական – 1,000,000 տոլար տրամադրուած է Ախուրեան շրջանի Արշաւիր Շիրակեան գիւղի 40 տուներու շինութեան՝ որոնք արդէն յանձնուած են բնակիչներուն:
Բժշկական –
Prosthesis-ի կեդրոնին՝ $65,000
Վիրահատումի Գործիքներ 43,000
Հոգեբուժական Խնամք՝ 28,000
Բուժքոյրերու Պատրաստութիւն 1,200,000
Որբերու Ֆոնտ՝ (Նորածիններու յատուկ ծրարներու պատրաստութիւն) 50,000
Մայրերու Ֆոնտ (կ’աւարտի, 1993-ին) $1,000,000
Հաղորդակցութեան միջոցառումներու համար՝ 65,000
Ջերմութեան՝ 5,000
Կեդրոնական Վարչութեան եւ Ազգային Առաջնորդարանի հետ եղած ձեռնարկներու՝ 30,000
Հիւսիսային Ամերիկայի ՀՕՄն ալ մաս կը կազմէ Միացեալ Հայկական Ֆոնտին եւ թռիչքներուն, եւ ղրկուած ապրանքներուն համար ցարդ ծախսուած է 131,000 տոլար:
US AID-էն Հիւսիսային Ամերիկայի ՀՕՄը նոյնպէս բաժին ստացած է կառավարական այս յատկացումներէն իր բուժքոյրերու եւ բժիշկներու փոխանակութեան եւ վարժութեան ծրագրին համար: US AID-էն պիտի յատկացուի 799,000 տոլար, որուն դիմաց ՀՕՄը պիտի աւելցնէ 397,000 տոլար. Ծրագրի ընդհանուր գումար՝ 1,196,000 տոլար:

ՀՕՄ Գանատա

Աղէտի ժամանակ, Գանատայի շրջանը տակաւին մաս կը կազմէն Հիւսիսային Ամերիկայի ՀՕՄին: Այնուամենայնիւ, Գանատայի բոլոր մասնաճիւղերը իրենց գործօն մասնակցութիւնը բերին Գանատայի համագաղութային հանգանակութիւններուն: Հանգանակուած գումարը 2,000,000 գանատական տոլար էր:

ՀՕՄի միջոցաւ ղրկուեցան 10 երիկամներու մաքրութեան գործիքներ, մէկ շարժուն դարմանատուն, 6 օդանաւ դեղօրայք, բժշկական կազմածներ եւ գործիքներ (236,500 տոլար), ուտեստեղէն՝ (37,300 տոլար), ելեքտրական սարքաւորումներ եւ շինանիւթ (35,141 տոլար), վրաններ եւ բուրդէ հագուստեղէն (49,164 տոլար) ինչպէս նաեւ laser printer մը:

 

ՀՕՄ Հարաւային Ամերիկա

ՀՕՄը Հարաւային Ամերիկայի մէջ մաս կազմեց համագաղութային յանձնախումբերու եւ իր մասնաճիւղերու տարած աշխատանքը համդրեց ընդհանուր համակարգիչ մարմիններու աշխատանքներուն հետ: Ընկերուհիները իրենց վրայ առին հանդերձահաւաքի դասաւորման աշխատանքը, եւ մասնակցեցան դեղահաւաքի եւ սննդահաւաքի գործերուն:

Իւրաքանչիւր գաղութի մէջ ՀՕՄը աղէտի օժանդակութեան մասնակցած է հետեւեալ ձեւով

Մոնթէվիտէո՝ 110,000

Գորտոպա՝ 50,000

Սան Փաուլօ 500,000

Ռոսարիօ՝ 32,000

Պուէնոս Այրէս՝ 1,500,000

ՀՕՄի Նայիրի Պարախումբի յատուկ ելոյթէն գոյացաւ 5,000 տոլար եւ ՀՕՄը առաքեց 15,000 տոլար արժողութեամբ 10,000 քիլօ միս: Ինչպէս ուրիշ շատ մը շրջաններու մէջ, ՀՕՄի գանձանակներ զետեղուեցան նաեւ ամենուրեք:

1990-ի ձմրան, ՀՕՄը 60,000 տոլարի փոշի կաթ առաքեց Հայաստան:

 

ՀՕՄ Աւստրալիա

Աւստրալիոյ հանգանակութիւնը եղած է համագաղութային, որուն մասնակցած է ՀՕՄը: Շրջանային Վարչութեան եւ շրջանի մասնաճիւղերու կողմէ 106,000 տոլար յանձնուած է Աղէտեալներու Ֆոնտին:

ՀՕՄը ղրկած 30 թոն հանդերձանք, եւ 1991-ին գարնան՝ 750 տոլար արժող Neuromuscular stimulator մը:

<< Back to Recent News