Archives

UPDATE: ARS SENDS MEDICAL SUPPLIES TO ARTSAKH AMID COVID19

With the efforts of the Armenian Relief Society (ARS) and the Armenian Revolutionary Federation (ARF) an additional shipment of 75 non-contact infrared thermometers (NCITs) was delivered to the Ministry of Health of Republic of Artsakh (MOH) on August 8, 2020 in assistance with confronting the Covid-19 virus.  Representatives from ARS and ARF of Artsakh delivered […]

Read More >>

Stand with Lebanon

Հայ Օգնութեան Միութիւնը խորապէս կը ցաւակցի Լիբանանի մէջ այսօրուան 4/08/2020, պատահած աղէտին հետեւանքով զոհուածներու ընտանիքներուն: Մեր աջակցութիւնը կը յայտնենք Լիբանանի ժողովուրդին եւ մեր հայրենակիցներուն, որոնք կրկին անգամ կը գտնուին ծանր պայմաններու մէջ: Շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք բոլոր վիրաւորներուն: ՀՕՄ-ը Լիբանանի եւ Լիբանանահայութեան կողքին։ Միացէ՛ք ՀՕՄ-ին, փրկեցէ՛ք կեանքեր։ The Armenian Relief Society extends its deepest condolences […]

Read More >>

ARS Condemns Azeri Attack on Armenian Border

The Armenian Relief Society, a globally present humanitarian organization cannot be indifferent to the recent attacks that began on July 12, 2020, by the Azeri government against the peaceful populations and soldiers protecting the borders of the Republic of Armenia, on the Northeast border and the villages in the Tavush Province. As a member of […]

Read More >>

ARMENIAN RELIEF SOCIETY DELIVERS SHIPMENT OF MEDICAL SUPPLIES TO ARTSAKH TO FIGHT COVID19

  Watertown, MA, March 30, 2020 —The Armenian Relief Society (ARS)announced its second shipment to the Homeland of precautionary medical equipment and supplies, following the urgent request by the Ministry of Health of Republic of Artsakh (MOH) in assistance with confronting the Covid-19 virus. The first shipment was sent in early March in coordination with […]

Read More >>

Statement

The Armenian Relief Society, a globally present humanitarian organization cannot be indifferent to the recent attacks that began on July 12, 2020, by the Azeri government against the peaceful populations and soldiers protecting the borders of the Republic of Armenia, on the Northeast border and the villages in the Tavush Province. As a member of […]

Read More >>

Համաշխարհային Շտապ Օժանդակութեան Զօրաշարժ ՀՕՄ-ի կողմէ | The Armenian Relief Society Mobilizes Global Emergency Relief

We are in the midst of an international emergency that is affecting all of us locally, along with significant and immediate consequences on our diaspora, our communities, and our homeland. The Armenian Relief Society Central Executive Board (CEB) urges all its members to stay well and safe. Social distancing and the avoidance of crowded places are essential to overcoming the COVID-19 pandemic.

Read More >>

ARS Issues an Emergency Appeal for the Lebanese-Armenian Community

[Armenian Below] The economic crisis and the political instability in Lebanon have taken an evident toll on the Lebanese-Armenian community. The Central Executive Board has closely monitored the circumstances and in November of 2019, already sent $5,000 USD in order to help the Armenian Relief Cross of Lebanon to ensure the provided services remain uninterrupted. […]

Read More >>

72nd ARS International Convention Concludes, Elects new Central Executive Board

(Armenian Below) The 72nd International Convention of the Armenian Relief Society (ARS) was held in Montreal, Canada, from October 7 to 11, 2019, with the participation of 71 delegates, outgoing members of the Central Executive Board, invited guests, representatives of sister organizations and committees, staff members, and 180 observers.  Prior to the start of the […]

Read More >>

ARS: Call to Action

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉԸ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆԸ (English below) Հայ Օգնութեան Միութեան 72-րդ Համահայկական Պատգամաւորական Ժողովը որ Հոկտեմբեր 7էն սկսեալ կը գումարուի Գանատայի Մոնթրէալի քաղաքին մէջ, մասնակցութեամբ 71 պատգամաւորներու եւ ժողովականներու որոնք եկած են 21 երկիրներէ, զօրակցութիւն կը յայտնէ Սուրիահայ Ժողովուրդին որ այս օրերուն Թուրքիոյ կողմէ ռազմական գործողութիւններու թիրախ կը հանդիսանայ:  Դժբախտաբար, Սուրիոյ հիւսիս-արեւելք գտնուող Գամիշլիի, […]

Read More >>

World Humanitarian Day

Providing Relief, Radiating Hope August 19 marks World Humanitarian Day, a day that recognizes the efforts of those people who sacrifice their lives to help people. The day focuses on the unsung heroes who work on the front lines in their own communities and in some of the most difficult places in the world. This […]

Read More >>