ARS Appoints Verginie Touloumian as a New Executive Director

April 2, 2018

WATERTOWN, MA. – The Armenian Relief Society Central Executive has the pleasure of announcing the appointment of Ms. Verginie Touloumian, of Los Angeles, California, to the position of Executive Director of the Armenian Relief Society, Inc. International Office, located in Boston, Massachusetts. A dedicated, fully qualified community leader and tireless activist, Ms Touloumian has already relocated to Boston from Los Angeles, CA to begin her tenure, starting October, 2017.

“I am very excited, and honored, to serve as the new Executive Director of the ARS, with total commitment to the mission of this international, non-profit organization dedicated to advance the humanitarian needs of Armenians and non-Armenians world-wide, to new heights of achievement,” said Ms. Touloumian with a confidence based on a solid record.

After graduating from Rose and Alex Pilibos, Verginie obtained her Bachelor’s Degree in Business Management from Woodbury University. She holds a certificate in Human Resources Management from Loyola Marymount University and a Master’s Degree in Management and Leadership from Pepperdine University. During her time at Pepperdine, she was selected to participate in a study abroad program at the University of Oxford and was assigned to provide management consultations to the Los Angeles Mission’s Anne Douglas Center for Women. Most recently, Verginie was the Project Coordinator and the Armenian Studies (Hye Tahd) teacher at Rose and Alex Pilibos.

Verginie was an active member of the AYF Western United States where she served on the Central Executive as a Secretary and a Vice Chairperson and the Glendale “Roupen” Chapter Executive as a secretary and a chairperson. She has also chaired AYF’s ‘With Our Soldiers’ Program, the United Human Rights Council, the Educational Council, and the 100 Days of Action Project. She has participated in the AYF Youth Corps and Camp Javakhk Programs, the United Nations Internship, and recently participated in a Calouste Gulbenkian Conference in France. Miss Touloumian has actively contributed to the ‘Haytoug’ Magazine, Woodbury’s Armenian Student Association, and the ARF Shant Student Association.

As the Executive Director of the International Office – nerve center of the organization – Ms Touloumian will be managing the activities of all ARS entities in 26 countries around the globe, carry out strategic operations of the ARS, plan long-term projects, and strengthen the organization’s activism through outreach and advisory assistance. “All members of the Central Executive Board share my enthusiasm in welcoming this worthy addition to the Central Office staff,” said Chairperson Caroline Chamavonian.“Beyond any doubt,” she concluded, “Verginie, with her youthful energy and innovative ideas, will enhance the productive performance of the Central Office, in all its functions”.

Established in 1910, the Armenian Relief Society operates in 26 countries serving the humanitarian needs of Armenians and non-Armenians alike. Through its avowed mission and numerous philanthropic projects the organization has empowered women to make an impact on their communities and has promoted education, health, and humanitarian aid.

The ARS, Inc. office can be contacted by calling (617) 926-5892 or emailing ceb@ars1910.org.


ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ. – Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը մեծ գոհունակութեամբ կը տեղեկացնէ Օրղ. Վերժինի Թուլումեանի նշանակումը ՀՕՄ-ի Վարիչ Տնօրէնի պաշտօնին։  Օրդ. Թուլումեան, Լոս Անճելըսի հայ գաղութէն ներս իր երկարամեայ ադիւնաւէտ գործունէութենէն ետք, փոխադրուած է Պոսթոն՝ Հոկտեմբերին սկսելու իր նոր պաշտօնավարումը:

«Ես շատ ոգեւորուած եմ ստանձնելու իմ աշխատանքս ՀՕՄ-ին հետ», ըսաւ Օրդ. Թուլումեան: «Ահաւասի՛կ, դարէ մը աւելի այս հրաշագործ կանանց կազմակերպութիւնը կը ծառայէ, կ’օժանդակէ եւ կը գուրգուրայ  հայ ժողովուրդին ու հայրենիքին՝ միշտ հաւատարիմ մնալով իր առաքելութեան՝  ժողովուրդի՛ն հետ, ժողովուրդի՝ն համար, շնորհիւ իր անձնուէր կամաւորներու բանակին։  Ես պատրաստ եմ ընկերուհիներուն հետ նորանո՚ր նուաճումներ կատարելու:»

Իր այլազան պարտականութիւններու շարքին, նոր վարիչ տնօրէնը պատասխանատուութիւն պիտի ստանձնէ, Կեդրոնական Վարչութեան հետ, ղեկավարելու եւ համադրելու ՀՕՄ-ի 26 երկիրներու մէջ ի գործ դրուող ռազմավարական ծրագիրներու ընդլայնման, կազմակերպութեան հզօրացման եւ շինի՚չ աշխատանքի  հորիզոններու ընդարձակման: “Կեդրոնական վարչութիւնս, իր լրիւ կազմով, միաձայնօրէն կը բաժնէ իմ խանդավառ զգացումներս` ի տես այս արժանաւոր յաւելումին ՀՕՄ-ի Կեդրոնական գրասենեակի անձնակազմին վրայ.” ըսաւ Ատենապետուհի Գարոլին Շմաւոնեան. “Վերժինին,” ըսաւ ան, “իր երիտասարդի լաւատես խանդով ու գաղափարներով, պիտի թարմացնէ Կեդրոնական Գրասենեակի արդիւնաբեր ու յառաջընթաց  գործունէութիւնը։”

Ռոզ եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային Վարժարանը աւարտելէ ետք, Վերժինին կը ստանայ իր գործարար կառավարման (Business Management) Պսակաւոր Արուեստից Վկայականը Ուուտպըրի համալսարանէն,  ստացած է վկայագիրը Լոյոլա Մարիմաունդ Համալսարանէն՝ Մարդկային Տեսչութեան, իսկ Մագիստրոսի   վկայականը, Տեսչութեան եւ Ղեկավարման՝ Փեփըրտայն Համալսարանէն: Երբ ան Փեփըրտայն կը յաճախէր, մասնակցած է ամրան ծրագիրի մը՝ Անգլիոյ Օքսֆորտ Համալսարանէն ներս եւ խորհրդատու նշանակուած էր Լոս Անճելըսի Ան Տակլաս Կանանց հաստատութեան մէջ: Ան վերջերս կը պաշտօնավարէր Ռոզ եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային Վարժարանին մէջ ուր նաեւ Հայ Դատի ուսուցչուհի էր:

Վերժինի Թուլումեան Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան Արեւմտեան Ամերիկայի գործօն անդամ եղած է, ուր վարած է Կեդրոնական Վարչութեան քարտուղարի եւ փոխ-ատենապետի պաշտօնները եւ Կլէնտէյլ «Ռուբէն» ուխտի քարտուղարութիւնն ու ատենապետութիւնը: Ան նաեւ ատենապետութեան պաշտօն վարած է Մեր Զինուորներու Կողքին ծրագրին, Մարդկային Իրաւունքներու Միացեալ Յանձնախումբին, եւ Դաստիարակչական բաժնին: Օրդ. Վերժինին իր մասնակցութիւնը բերած է ՀԵԴ-ի եւ Ջաւախքի ճամբարներուն, ՄԱԿ-ի մէջ հետեւած է վարժողական ծրագրին եւ այս ամառ մասնակցեցաւ Գալուստ Կիւլպէնկեան հաստատութեան խոհրդաժողովի: Վերժինին նաեւ խմբագրած է  ՀԵԴ-ի Հայդուկ Պարբերաթերթը եւ գործօն անդամ է ՀՅԴ-ի Շանթ Ուսանողական Միութեան:

Հիմնուած 1910 թուականին, Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ) 26 երկիրներուն մէջ  գործող մասնաճիւղերով ոչ-հարանուանական, մարդասիրական միութիւն  մըն է, որ համաշխարհային տարողութեամբ կը ծառայէ ու կը սատարէ դաստիարակութեան, առողջապահական, բարեգործական անմիջական օգնութիւն եւ կնոջական իրաւունքներու պաշտպանութեան բարելաւման ու տարածման ի խնդիր տարուող աշխատանքներու:

<< Back to Recent News