ARS Akhuryan Mother and Child Clinic Celebrates 20th year of service

April 2, 2018

Արդէն իսկ երկու տասնամեակ  բոլորած, Հայ Օգնութեան Միութեան Ախուրեանի մօր ու մանկան Առողջական ու Մանկաբարձական կեդրոնը, անընդհատօրէն յառաջադէմ ու արդիւնաւետ իր ազգանուէր ծառայութենէն ետք, այս տարի կը տօնակատարէ իր 20րդ տարեդարձը՝ արդարօրէն գիտակից ու գոհունակ իր բազմակողմանի աշխատանքներուն յաջող իրականացումէն։

 Մեր նորագոյն պատմութեան ճակատագրական մէկ շրջանին յղացուած եւ հայրենի հողի վրայ, Ախուրեանի՛ մէջ իրականացուած ՀՕՄի այս առողջապահական հաստատութիւնը, 1988-ի աւերիչ երկրաշարժէն ինը տարի ետք, 1997-ին բացաւ իր դռները Ախուրեանի եւ շրջակայ աւաններու եւ գիւղերու շուրջ 40 000 բնակիչներուն արգասաւոր տարիքի կիներուն եւ մանուկներուն մատչելի դարձնելով որակաւոր նախաեւ յետծննդաբերական խնամք, դարման եւ ապաքինում՝ նկատելի վերելք արձանագրելով շրջանի առողջապահական վիճակի բարելաւման։

 Որպէս յարատեւ յառաջդիմութեան ձգտող արդիական հաստատութիւն, մօր ու մանկան կեդրոնը, համասփիւռքեան ՀՕՄի միաւորներու գործունեայ մասնակցութեամբ, 2005-ի ապրիլին, բացաւ իր արդիական սարքերով ու մասնագէտներու անձնակազմով օժտուած Ծննդաբերական բաժինը։ Երէք աշխատունակ տարիներէ ետք, 2008 թուին, Կեդրոնի նորահաստատ Ատամնաբուժարանը սկսաւ հիւանդներ ընդունիլ՝ սատարելով մայրերու ընդհանուր առողջական վիճակին կայունացման, մասնաւորաբար անոնց յղութեան շրջանին։

 Այսօր, Ախուրեանի մօր ու մանկան Առողջական ու Մանկաբարձական կեդրոնը, բժշկական արդիական սարքաւորումներու կողքին, ունի անընդհատ ջեռուցման եւ ելեկտրական հոսանքի ինքնաբաւ մեքենականութիւն, մանկաբուժական ու կանացի հիւանդութիւններու դարմանումի յատուկ արձագանգային քննութեան, ստինքազննութեան եւ անմիջական օգնութեան բաժիններ, ընդարձակելով ու ամբողջացնելով իր բժշկական ծառայութիւններու յարաճուն ծիրը։

ARS Akhuryan 20th Anniversary Video

Donate to the ARS Mother and Child Clinic and Birthing center today. Help Start a newborn’s life.

<< Back to Recent News