WITH ARTSAKH FOR ARTSAKH

Support Now

STAND WITH LEBANON

Give Hope

HELP ARMENIANS IN LEBANON
GIVE TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Stand with LEBANON

WELCOME TO THE ARMENIAN RELIEF SOCIETY

Founded in 1910, the Armenian Relief Society, Inc. is an independent, nonsectarian, philanthropic society serving the humanitarian, social, and educational needs of Armenians and non-Armenians alike.

Our Impact

Learn the many ways you can help the Armenian Relief Society make a difference

ԿՈՉ՝ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

    ԿՈՉ՝ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Տագնապահար է Միջին Արեւելքը եւ ճգնաժամի մէջ՝ շրջանի հայութիւնը: Սուրիոյ մէջ յամեցող քաղաքական հարցերը, թէեւ մեղմացած, դեռ անկայուն վիճակի մէջ կը պահեն երկիրը, մանաւանդ որ Թուրքիան ներխուժած է ու բռնազաւթած՝ Սուրիոյ հիւսիսային շրջանները, կեդրոնական իշխանութեան դէմ կը շարունակեն գործել որոշ ուժեր եւ Արեւմտեան պետութիւնները շրջափակման ենթարկած են երկիրը, առաւել սրելով տնտեսական […]

READ MORE

Give Today for a Better Tomorrow

Հայ Օգնութեան Միութիւնը՝ Լիբանանի Կողքին Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ) կը շարունակէ իր աջակցութիւնը ցուցաբերել Լիբանանահայ գաղութի զաւակներուն, որոնք օր ըստ օրէ կը մխրճուին տնտեսական, ընկերային եւ ապրուստի ահաւոր պայմաններու մէջ։ Լիբանանեան թղթոսկիի արժեզրկումը, երկրի մէջ տիրող սղաճը, դեղորայքի եւ ապրուստի հիմնական պէտքերու չգոյութիւնը, անելի մատնած են Լիբանանցի քաղաքացին։ Ի տես երկրի անկայուն իրավիճակին, ՀՕՄ-ը կրկին անգամ կոչ կ՛ուղէ […]

READ MORE
Keep in Touch

Keep in Touch