Syrian Armenian Relief

 

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉԸ՝ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ

Հայ Օգնութեան Միութիւնը մեծ յուզմունքով կը հետեւի այսօր Փետրուար 6, 2023ին, վաղ առաւօտեան Սուրիոյ եւ տարածաշրջանին մէջ պատահած 7.8 ուժգնութեամբ ցնցած երկրաշարժին աղէտալի հետեւանքներուն: Հիւսիսային Սուրիոյ քաղաքները մանաւանդ Հալէպը մեծապէս ցնցուած են եւ անգամ մը եւս մեր զօրակցութիւնն ու աջակցութիւնը կը յայտնենք Սուրիահայ գաղութին, որոնք կրկին անգամ կը գտնուին ծանր պայմաններու մէջ:

Ցնցումներու հետեւանքով կան մարդկային զոհեր, վիրաւորներ,  քար ու քանդ եղած փլատակ շէնքեր. Մինչայդ փրկարար աշխատանքները տակաւին կը շարունակուին: Նախնական տուեալներով կան երկու հայ զոհեր՝ Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի անդամ ընկերուհի Միրնա Մինասեան Թէնէքէճեան եւ իր որդին:

Մեր խորհին ցաւակցութիւնները կը յայտնենք զոհուածներու հարազատներուն եւ ՍՕԽաչի սգակիր ընկերուհիներուն, մաղթելով շուտափոյթ ապաքինում բոլոր վիրաւորներուն:

Հայ Օգնութեան Միութիւնը իր առաքելութեան ընդմէջէն եղած է ու միշտ կը մնայ առաջնագիծի վրայ, մանաւանդ այն պահուն երբ որեւէ աղէտ կը սպառնայ մեր ազգին։ Այսօր, դարձեալ կոչ կ՛ուղենք ՀՕՄի աշխարհասփիւռ միաւորներուն, եւ բոլո՛ր հայրենակիցներուն, անմիջապէս հարկ եղած քայլերը առնելու եւ օգնութեան ձեռք մեկնելու այս ծանր երկրաշարժէն տուժած մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն:

Ձեռք ձեռքի մեր հայրենակիցներու կողքին

Ժողովուրդիս հետ Ժողովուրդիս համար


Armenian Relief Society’s Appeal for Earthquake Relief

The Armenian Relief Society is deeply concerned about and closely following the aftermath of the devastating 7.8 magnitude earthquake that struck Northern Syria and its bordering areas in the early morning of February 6, 2023. The disastrous earthquake struck hard the Armenian Community of Aleppo. The Armenian Relief Society expresses its solidarity and lends its support to the Syrian Armenian Community, which finds itself amid another challenge to overcome.

As a result of the tremors, there were deaths, injuries, collapsed buildings, and people missing. Rescue efforts are ongoing. According to preliminary data, two (2) Armenians perished, Mirna Minasian Tenekedjian and her son. Mirna was a member of the Armenian Relief Cross of Syria.  Our deepest condolences to the relatives of the victims and the bereaved friends of SOKhach, and wishing a speedy recovery to all the injured.

The Armenian Relief Society always remains on the front line and allegiant to its mission, especially when the Armenian Nation is threatened by disaster. Once again, we appeal for action to Armenians worldwide, all ARS entities, donors, and supporters to take the necessary steps and extend a helping hand to our brethren affected by this severe earthquake. 
With the People, For the People

The Armenian Relief Society, founded in 1910, is an independent, non-governmental, and non-sectarian organization serving the humanitarian needs of the Armenian people and preserving their cultural identity. Through its vast network of dedicated volunteers in over 27 regions, the ARS is on the front lines, leading our communities toward our collective goals. It plays an active role in providing resources and opportunities to the masses. As an international, humanitarian, Non-Governmental Organization, the ARS advocates for human rights, social justice, self-determination, and civil society in the halls of the international arena as a member of the UN.

$
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Donation Total: $100 One Time

 

SA

Sherisa Abbaspour

April 14, 2023

from the SWANA NYC community

Amount Donated
$633
Anonymous User

Anonymous

April 2, 2023

Amount Donated
$75
KA

KRISTINA AYANIAN

March 20, 2023

from EyeSupport Team

Amount Donated
$3,000
Anonymous User

Anonymous

March 16, 2023

Amount Donated
$100
Anonymous User

Anonymous

March 7, 2023

Amount Donated
$100
MJ

Manush Janoyan

March 7, 2023

Amount Donated
$900
Ap

Anna polizzi

February 27, 2023

Amount Donated
$50
HK

Hagop Kojanian

February 26, 2023

Amount Donated
$250
SC

Suren Chobanyan

February 26, 2023

To Syrian Armenian earthquake relief fund

Amount Donated
$300
Anonymous User

Anonymous

February 25, 2023

Amount Donated
$25
AS

Alexander Sahakian

February 25, 2023

Amount Donated
$100
Anonymous User

Anonymous

February 23, 2023

Amount Donated
$100